Dokumentālās īsfilmas „Latvieši starp divām frontēm” pirmizrāde

pirmizrCēsu Jaunajā pilī notikusi jauniešu veidotās dokumentālās īsfilmas „Latvieši starp divām frontēm” pirmizrāde.

Cēsu jauniešu iniciatīvas grupa sadarbībā ar Cēsu Vēstures un Mākslas muzeju projekta „Gribam zināt!” ietvaros ir izveidojusi dokumentālo īsfilmu „Latvieši starp divām frontēm”. Filmas stāsts par Otrā pasaules kara notikumiem Latvijā tiek risināts no jauniešu skatupunkta, balstoties uz projektā ierakstītajām video intervijām ar Otrā pasaules kara lieciniekiem Cēsu apkārtnē.

Filma „Latvieši starp divām frontēm” aicina domāt, ar kādiem izaicinājumiem un lēmumiem bija jāsaskaras toreizējiem jauniešiem, kas bērnu dienās vai jaunībā piedzīvoja lielvaru sadursmju notikumus, kas iespaidoja visu turpmāko dzīvi. Tāpat filma aicina domāt par nemainīgajām vērtībām, kas aktuālas arī šodien un kā mēs tās realizējam savā ikdienā.

Filmas pirmizrādē Cēsu Jaunajā pilī 28. janvārī piedalījās filmas varoņi – Gunards Bērziņš, Mirdza Lībiete, Jānis Arājs, Ivans Verguns, Baiba Peciņa, Leo un Zigrīda Baloži un Cēsu 2.pamatskolas 9.klases skolēni skolotājas Sarmītes Ķeņģes vadībā. Pēc filmas noskatīšanās tika rīkota diskusija starp senioriem, jauniešiem, filmas veidotājiem, un jauniešiem, skatītājiem, par filmas iespaidiem un vēsturisko notikumu ietekmi uz tautas nākamajām paaudzēm.

1175266_10152563442944908_1824026967_n1555405_10152563445844908_1798266210_n

Intervija ar projekta dalībnieci Sandu Salmiņu

Sandas stāstījums par projekta norisi un gūtajām atziņām lasāms laikrakstā “Druva” – http://www.edruva.lv/jauniesiem/15813.

“Kad cilvēks pastāsta kādu notikumu, ko pats piedzīvojis, vienmēr stāsts ir patiesāks un daudz emocionālāks nekā vēstures traktāti. Tas vairs nav tas, ko varam izlasīt vēstures grāmatās. Mūsu filmā runā cilvēki, kuri Otrā pasaules kara laikā bija jaunieši, viņi stāsta, kā šo laiku izdzīvoja. Tas lika mums pašiem aizdomāties, cik ļoti jaunieši tajā laikā atšķīrās no mūsdienu jaunās paaudzes. Kādas vērtības bija viņiem un ko ar vērtībām saprotam šodien,” saka Sanda, atklājot, ka filmā runā cilvēki, kuri toreiz bija jaunieši un bērni.

“Uzklausītie un apkopotie stāsti ir dažādi. Ir mums, piemēram, cēsnieces, skolotājas Mirdzas Lībietes stāsts, kura kā skolniece piedzīvoja kara laiku. Žēl tikai, ka mūsu 16 minūšu garajā filmā varējām ielikt vien nelielu daļu no uzfilmētā un uzklausītā,” norāda viena no filmas veidotājām. Sanda arī bilst, ka cilvēkos, kurus nācās uzklausīt šīs filmas sakarā, bija jūtams patiess spēks un patriotisms, kā mūsdienās daudziem jauniešiem pietrūkst.

Jaunieši Cēsīs dokumentēs Otrā pasaules kara liecinieku atmiņas

Cēsu jauniešu iniciatīvas grupa sadarbībā ar Cēsu Vēstures un Mākslas muzeju ir uzsākusi īstenot projektu „Gribam zināt!” ar mērķi tuvināt dažādās paaudzes – jauniešus un seniorus caur Latvijas sabiedrībai būtiskiem atmiņu stāstījumiem, kas atspoguļo iedzīvotāju likteņus Otrā pasaules kara laikā.

Projektā jaunieši paši mēģinās noskaidrot kāda bija vēsture patiesībā – sākumā pētot publicētos materiālus – filmas, grāmatas, apmeklējot arhīvu un runājot ar muzeja darbiniekiem – vēsturniekiem, bet pēc tam uzklausot un dokumentējot Otrā pasaules kara liecinieku dzīvesstāstus. Lai projekta rezultātā taptu dokumentālie atmiņu stāsti par Cēsu puses iedzīvotājiem, kas cietuši karā un padomju deportācijās, projekta gaitā jauniešiem tiks rīkotas arī dokumentālo filmu veidošanas darbnīcas.

Pirmā darbnīca par video interviju veidošanu norisinājās Latvijas Okupācijas muzejā Rīgā 12.aprīlī kopā ar muzeja audiovizuālā krājuma glabātāju Leldi Neimani. Lelde Neimane iepazīstināja jauniešus ar Okupācijas muzeja līdzšinējo darbu, dokumentējot video formātā vairāk kā 2000 cilvēku liecības par Otrā pasaules kara un tam sekojošiem notikumiem. Jaunieši dzirdēja padomus, kā sagatavoties intervijām un kas jāņem vērā video interviju laikā, runājot ar vecākās paaudzes cilvēkiem Pēc nodarbības muzejā jauniešu iniciatīvas grupa apmeklēja Ģertrūdes ielas teātra izrādi „Leģionāri”, kuras centrā ir 1946.gada vēsturiskais notikums par Zviedrijas lēmumu izdot latviešu leģionārus Padomju Savienībai.

Ir plānots, ka projekta rezultātā Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs savā krājumā iegūs nozīmīgas vēstures liecības par novadniekiem ar mūsdienu tehnoloģiju starpniecību, bet jaunieši labāk iepazīs vecākās paaudzes cēsnieku likteņus, gūstot labāku izpratni par sava novada vēsturi.